Protokoll för direktanslagna delegationsbeslut
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll
 Samhällsbyggnadsnämndens kallelser och protokoll