Nämnd för livslångt lärandes arbetsutskotts protokoll
 Nämnd för livslångt lärandes kallelser och protokoll